REPTE DE BIBLIOTECA ASSOLIT!

4th graders portraits

Raps in the English class

Els sectors a 4t

Un matí a la vall de Sant Daniel

Sculptures