Projectes d’anglès

La nostra escola es defineix al Projecte Educatiu com una escola plurilingüe, una escola que vol impulsar l’aprenentatge del català i el castellà,  i també de l’anglès com a llengua estrangera. En aquest sentit duem a terme uns quants projectes que ens ajudaran a que els nostres alumnes millorin la seva competència lingüística també en anglès.

INTRODUCCIÓ DE L’ANGLÈS A EDUCACIÓ INFANTIL (P4 i P5)

A EI fem dues sessions setmanals en anglès. Són sessions molt lúdiques en les que treballem petites rutines, jocs, cançons i contes. 
Aquestes sessions són molt importants, no tant pels coneixements que poden adquirir de la llengua, sinó perquè representen el primer contacte dels alumnes amb l’anglès que marcarà la seva actitud i predisposició envers l’aprenentatge d’una nova llengua.

ART (CM i CS)

Els alumnes de cicle mitjà i cicle superior fan les classes de plàstica en anglès utilitzant la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). D’aquesta manera aconseguim que l’anglès sigui utilitzat pels nostres alumnes més enllà de la classe de llengua estrangera.

SCIENCE (5è)

Seguint també la metodologia CLIL, els alumnes de 5è fan una sessió setmanal de coneixement del medi en anglès.

Els alumnes aprenen continguts de Science, i, sense adonar-se’n,  milloren molt les seves competències comunicatives en anglès especialment de comprensió, tant oral com escrita, i també d’expressió oral. 

GLOBAL SCHOLARS (6è)

Global Scholars és un projecte internacional que connecta on line, en anglès, a estudiants de 10 a 13 anys de ciutats de tot el món.

L’objectiu del projecte és proporcionar als alumnes habilitats pròpies de ciutadans globals del futur: comunicació en anglès, competències digitals i coneixement a fons sobre el tema que es tracta anualment. 

Cada curs consta de cinc unitats d’aprenentatge amb accés a una classe on line, interactiva i multimèdia.

La darrera unitat de cada curs es destina a preparar un projecte final encaminat a millorar la comunitat. S’han tractat temes com la sostenibilitat, l’aigua, …