Biblioteca

A l’escola tenim la Comissió de Biblioteca responsable de dinamitzar el pla de lectura al centre. Aquesta comissió està integrada per un mestre de cada cicle i es reuneix un cop per setmana. S’encarrega d’elaborar una programació de dinamització lectora i d’utilització i funcionament de la biblioteca.

Els alumnes de primària dediquen una estona diària a la lectura. D’altra banda cada setmana tots els alumnes, des de P3 a 6è, van una sessió  a la biblioteca. Les activitats que es realitzen són principalment destinades a encomanar el gust per la lectura (recomanació de lectures, clubs de lectura, visites d’autors i il·lustradors…) i millorar les competències lingüístiques dels alumnes.

La comissió, entre d’altres tasques, és la responsable de l’actualització del catàleg de llibres i revistes procurant que mensualment hi hagi novetats per als alumnes de totes les edats.