Reutilització de llibres

llibresPROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

Ja fa una colla d’anys que a l’escola tenim un programa de reutilització de llibres de text amb l’objectiu bàsic de reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text, fomentar valors de solidaritat i respecte al bé comú i promoure la cultura de la reutilització de recursos.

Per sostenir aquest programa, els alumnes de CM i CS pagaven una quota anual concepte de préstec de llibres de text i de consulta.

A partir del curs 2019-2020, i per adaptar-nos als nous canvis metodològics i a les noves maneres de treballar, vam substituir aquesta quota per una quota de reutilització de llibres i material de suport a l’aprenentatge. Aquesta quota ens ajuda en el manteniment dels dispositius electrònics, cada vegada més presents a l’escola en el dia a dia.