Dictat de nombres

MESUREM!!!

https://blocs.xtec.cat/diverdmates/

Activitats de matemàtiques